Produse
Produse
Servicii
Promoții
Noutăți
Despre Noi
Contact
Home / Servicii
Servicii
BLACK LIGHT S.R.L.
- este autorizată de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei.
- este certificată de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română pentru executarea lucrărilor de specialitate în domeniu, în scopul determinării punctelor de interes în sistem WGS-84.
Cadastru

Cadastrul este un sistem unitar si obligatoriu de evidenta si inventariere sistematica a tuturor bunurilor imobile de pe teritoriul tarii din punct de vedere cantitativ, calitativ si juridic, indiferent in posesia cui se afla bunurile, precum si reprezentarea acestora pe planurile cadastrale si in documentele cadastrale, si in cartea funciara in vederea realizarii publicitatii imobiliare.

Având o experiență a lucrărilor de cadastru de peste 25 ani, calitatea lucrărilor noastre este garantată atât de personalul cu studii superioare de specialitate și cu experiență îndelungată, cât și de aparatura performantă, tehnică de calcul și metodele moderne de lucru.

Pe lângă consultanța tehnico-juridică și a soluțiilor pentru diverse lucrări de cadastru, vă expunem tipurile de lucrări pe care le executăm:

1. Documentații de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și Carte Funciară (exemplu: înscriere în cartea funciară a Titlului de Proprietate)

2. Documentații pentru actualizarea informațiilor cadastrale ale imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru și Carte Funciară:

2.1 Documentații pentru înscrierea/radierii construcțiilor în/din Cartea Funciară

2.2 Documentații privind modificarea limitei de proprietate

2.3 Documentații privind modificarea suprafeței

2.4 Documentații privind actualizarea categoriilor de folosință/destinații pentru o parte din imobil

2.5 Documentații de repoziționare

3. Documentații privind identificarea părții din imobil afectată de dezmembrăminte ale dreptului de proprietate în cazul în care aceste drepturi sunt constituite numai pe o parte din imobil

4. Documentații întocmite în vederea atribuirii numărului cadastral, fără înscriere în Cartea Funciară:

4.1. Documentații pentru dezlipire/alipire teren

4.2. Documentații pentru prima înregistrare Unitate individuală (UI – apartament/SAD)

4.3. Documentații pentru apartamentare/reapartamentare

4.4. Documentații pentru dezlipire/alipire Unitate individuală (UI – apartament/SAD)

5. Documentații în vederea reconstituirii cărții funciare pierdute, distruse sau sustrase

12. Recepție tehnică a planului topografic necesar pentru:

- proiect DTAC / DTAD (Autorizație de Construire / Autorizație de Desființare)

- proiect PUZ / PUD (Plan Urbanistic Zonal / Plan Urbanistic de Detaliu)

- proiect PUG (Plan Urbanistic General)

13. Scoaterea terenurilor din circuitul agricol cu caracter temporar sau definitiv

Geodezie
1. Determinarea reţelelor planimetrice
2. Determinarea reţelelor geodezice de ordin superior prin utilizarea tehnologiei GNSS şi a staţiilor de referinţă permanente din cadrul Reţelei Naţionale de Staţii GNSS Permanente (RN-SGP)
3. Determinarea rețelelor altimetrice
Avize AACR

Black Light execută lucrări în vederea obţinerii avizelor aeronautice pentru următoarele tipuri de proiecte:

1. Obţinerea avizelor pentru PUZ-uri

2. Obţinerea avizelor pentru PUG-uri

Scanare 3d
Suntem pionierii serviciilor de scanare 3D din România. Experienţa acumulată şi tehnologiile de vârf ne permit să executăm cu precizie şi rapiditate proiecte din diferite domenii de activitate:
 
1. Ridicări topografice de detaliu
2. Inginerie civilă și transporturi
3. Construcții civile și arhitectură
4. Construcții edilitare
5. Arheologie
6. Criminalistică
7. Media & Entertainment
8. Realitate virtuală
Topografie
- Plan de situație pentru proiectare (AC, AD, PUZ, PUD, PUG)
- Plan de situație pentru studiu de fezabilitate
- Plan de situație pentru platforme industriale (amplasament cu construcții industriale sau civile)
- Planuri de situație pentru proiectare și reabilitare rețele de utilități (gaz, apă, canalizare)
- Planuri de situație pentru proiectare în vederea reabilitării tramei stradale/căi ferate, ce includ profile transversale și longitudinale
- Calcul volume de umplutură/săpatură, modele 3D ale terenului
- Relevee pentru proiectare și verificare AS BUILT
- Relevee interioare conform standard BOMA
- Măsurători pentru fațade construcții 2D și 3D
- Trasare limita proprietate
Modelare 3d

Topografie Inginerească
- Trasarea limitei pentru săpătură
- Trasarea cotei 0 și a altor cote din proiect
- Trasarea cotelor pentru beton egalizare
- Trasare poziție proiectată piloți
- Trasare cote și poziție cofraje
- Trasare poziție proiectată pereți mulați
- Trasarea axelor din proiect pentru fiecare nivel
- Calculul volumelor de săpătură / umplutură (volume de terasamente)
- Poziționare armătură și plăcuțe metalice
- Poziționare și verificare verticalitate macarale și alte echipamente de lucru
- Poziționare și urmărire verticalitate pentru stâlpi metalici sau din beton
- Poziționare grinzi și verificare geometrie structură
- Verificări zilnice ale elementelor executate (armături, cofraje, stâlpi, diafragme)
- Determinare verticalitate construcții
Training
Black Light asigură instruire şi suport pentru echipamente topografice şi softuri produse de Hexagon
 
Autodesk Inc.
Bentley Systems Inc.
Carlson Software Inc.
e-Capture Research and Development S.L.
Euclideon Pty Ltd.
GeoMax AG.
GeoSLAM Ltd.
Gexcel Srl.
Handheld Group AB.
Meixner Imaging GmbH.
Riegl Laser Measurement Systems GmbH.
Zoller + Fröhlich GmbH.
 
De asemenea, Black Light este Centru Autorizat de Instruire și Certificare Autodesk.
Toți instructorii noștri sunt pregătiți și autorizaţi direct de către producători.
Service
Compania noastră deţine un department specializat în calibrarea şi repararea echipamentelor topografice, iar acesta este dotat pentru a face faţă la toate tipurile de reparaţii de care aveţi nevoie.
Laboratorul de service are un stand de măsurare şi verificare a distanţelor şi a unghiurilor la standardele impuse de producătorii de echipamente, cu ajutorul căruia oferim servicii de cea mai bună calitate. Laboratorul de service este periodic verificat, iar echipamentele de service sunt periodic calibrate de către Biroul Român de Metrologie, respectiv de către firma producătoare (din cauza caracteristicilor sau a formelor specifice), pentru a oferi cea mai bună calitate în repararea şi calibrarea echipamentelor.
Serviciile noastre se bazează pe calitate şi satisfacerea clienţilor la un preţ cât mai competitiv.
Printre serviciile oferite enumerăm:
 
- Calibrarea şi repararea staţiilor totale;
- Calibrarea şi repararea nivelelor optice, electronice şi rotative;
- Calibrarea şi repararea GPS-urilor;
- Calibrarea şi repararea tuturor controlerelor produse de Handheld A.G.;
- Suport tehnic pentru toată gama de echipamente distribuite de S.C. Black Light S.R.L.
GIS
1. Implementarea și integrarea sistemelor geospațiale GIS și/sau WebGIS
a. Implementarea unui sistem informatic geospațial constă în:    
- definirea entităților care vor fi introduse în baza de date;
- definirea atributelor pentru fiecare entitate;
- definirea stilurilor de afișare pentru fiecare entitate definită;
- definirea normelor de introducere/editare a datelor pentru fiecare entitate;
- definirea drepturilor de acces (vizualizare/editare/ștergere) în funcție de utilizator;
 
b. Integrarea unui sistem informatic geospațial constă în: 
- corelarea bazei de date GIS cu o altă bază de date existentă;     
- condiții de utilizare a bazei de date existente:
- baza de date trebuie să fie creată într-un sistem de gestiune a bazelor de date relațional;
- toate tabelele trebuie să conțină cel puțin o coloană – cheie primară, care să asigure unicitatea unei înregistrări și relaționarea corectă cu celelalte tabele;
 
 2. Project Management în implementarea și integrarea sistemelor geospațiale GIS și/sau Web-GIS 
 Din dorința de a oferi serivicii complete și de calitate, firma noastră oferă consultanță în implementarea și integrarea sistemelor GIS și WebGIS:
- Evaluarea economică a implementării unui Sistem Informatic Geografic;
- Identificarea nevoilor;
- Achiziționarea datelor;
- Proiectarea Bazei de Date Geospațiale;
- Încărcarea Bazei de Date Geospațiale;
- Analiza datelor;
- Prezentarea rezultatelor și propunerea unor soluții pentru îmbunătățirea proceselor.